Gezinshuis Koningshuis

Gezinshuis Koningshuis

Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.

Binnen een gezinshuis wordt de kracht van het gewone leven verbonden met professionaliteit. Het gezinshuis werkt samen met de zorginstelling waar de kinderen vandaan komen. In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt. De gezinshuisouders zijn binnen onze franchiseformule zelfstandig ondernemer.

Gezin als basis

Soms komt de ontwikkeling en veiligheid van jongeren in gevaar door de gezinssituatie. Als het thuis niet meer lukt, wordt tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren. En om volop mee te doen in de maatschappij en zo zelfvertrouwen op te bouwen. We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten.

Wat is het verschil met een pleeggezin?

De term pleeggezin, pleegouder is wel erg bekend. Een gezinshuis is toch iets anders.
Een pleeggezin is het opvangen van kinderen en hen mee laten draaien in het eigen gezin. Een gezinshuis is beroepsmatig werken met gehandicapte/ beschadigde kinderen in een huiselijke omgeving. Een gezinshuis moet u ook niet verwarren met een woongroep. Hier leven meerdere kinderen samen met een steeds roulerende begeleidingsteam. In een gezinshuis zijn het vaak twee of drie vaste mensen die de kinderen / jongeren opvoeden en begeleiden vanuit hun eigen huis.

Het verschil met een pleeggezin is het beroepsmatig werken. Er wordt niet alleen naar hun probleem gekeken en daaraan gewerkt, maar er wordt ook gekeken naar hun mogelijkheden. Zij leren te functioneren in een gezinssituatie. Wat voor veel van deze kinderen moeilijk is, omdat zij dat niet kennen, doordat zij bijvoorbeeld lange tijd in een woongroep hebben gewoond. Pleeggezinnen vallen onder jeugdzorg en jeugdformaat. Het gezinshuis is een zelfstandige onderneming die los staat van deze twee, maar hier intensief mee samenwerkt. Op de website van www.gezinshuis.com kunt u zien hoe en met wie je kunt samenwerken als gezinshuis.

Gezinshuis.Com

logo gezinshuis.com versie 1Gezinshuis Koningshuis is een franchiseonderneming. Wij zijn verbonden aan Gezinshuis.com. Zij zijn de franchisegever en wij zijn de franchisenemer. Zij helpen ons en hebben ons geholpen om het hele gezinshuis Koningshuis op te zetten. Nu wij als gezinshuis Koningshuis bezig zijn, houdt de franchisegever Gezinshuis.com ons in de gaten. Zij zorgen ervoor dat wij professioneel, gezond en kwalitatief goed blijven presteren. Zij letten erop dat wij betrouwbare, geschikte en goede gezinshuisouders kunnen zijn in ons gezinshuis. Zij bieden academie, coaching, sponsoring, kennis en hulp bij alle vragen die wij hebben. Zou u meer willen weten, dan kunt u kijken op hun website: www.gezinshuis.com.

logo kentalis

Zorginstanties

Wij werken samen met twee zorginstanties. Kentalis en Intermetzo.

Verdere informatie kunt u vinden op www.kentalis.nl

intermetzo

www.intermetzo.nl

 

Onze vrienden

Wij willen een ieder bedanken voor hun steun en support, sociaal-emotionele ondersteuning en financiële ondersteuning.
• Pa van Dam
• Ma en René
• Familie Verkaaik
• Familie de Jong
• Daniëlle van Dam
• Esther van Dam
• Hanneke en AnneStijn
• Ravi en Lisette
• Romy en Tirza
• Petra
• En nog veel meer vrienden, BEDANKT!